Аманатка бек болуу

Эгерде кимдир бирөө сиз менен сырын бөлүшсө, анда аны эч кимге, эч качан айтпоо керек. Ал сизге аманат болуп калды. Аманатка бек турбагандарга эл ишенбейт жана Кудайга да жакпаган иш!

Comments are closed.