Биздин сыймыгыбыз!

Түгѳл уулу Усупбек атындагы орто мектебинин бүтүрүүчүлѳрү тарабынан уюшулган «Кадам» интеллектуалдык клубу «Акыл майданы» аталышындагы  сынагын ѳткѳрүштү.
Сынактын максаты:
“Окуучулардын интеллектуалдык денгээлин ѳстүрүүгѳ кѳмѳкчү болуу.Илим-билимге болгон кызыгуусун арттыруу,окуучулардын бош убактысын пайдалуу иштерге арнап,стимул берүүнү кѳздѳйт.”

Сынак тѳмѳндѳгү категориялар боюнча болду:

1.Ч.Айтматов
2.Үчилтик
3.Тарых
4.География
5.Логикалык суроолор
6.Сүрѳттѳр
7.Секрет
Сынактын шарты боюнча:
Ар бир топтун курамы 8-9-10-11-кл окуучуларынан түзүлгѳн тѳрт окуучудан турган 10 (он) команда катышышты.

1. «Арзым»
2. «Эрудит»
3. «Эврика»
4. «Эверест»
5. «Креатив»
6. «Smart»
7. «Интеллектуалы»
8. «Знатоки»
9. «Келечек»                                                                                                                                                 10.»Билим уясы»

 

Оюндун жыйынтыгында  1-орунду  Сыдыкова Айнуру, Тѳлѳгѳн кызы Айжаркын, Жанышова Малика, Талантбеков Жанболот мүчѳлѳрү болгон  «Креатив» командасы,2-орунду Садыбакасов Кутман, Бекчороева Ажара, Шадыбек кызы Сезим, Жумабекова Акылай мүчѳлѳрү болгон «Арзым» командасыжана ошондой эле 3- орунга Байышбек кызы Акылай, Азим кызы Ширин, Уланова Айсулуу, Курманбеков Улук мүчѳлѳрү болгон «Билим уясы» командасы ээ болушту. «Кадам» интеллектуалдык клубунун баалуу сыйлыктары: «Чынгыз Айтматовдун китептери», «Балдар энциклопедиялары»,  географиялык карталар менен сыйланышты.

Сынак жогорку денгээлде, курч атаандаштыкта ѳттү.   Интеллектуалдык оюнда окуучулардын билим, билгичтик , тапкычтыгын аныктаган, кругозорунун кенендигин текшерген жети категориядагы абдан кызыктуу суроолор камтылган. «Кадам» интеллектуалдык клубунун оюнду уюштуруусу жана ѳткѳрүүсү эн жогорку денгээлде болду.

Оюнду жыйынтыктоодо мектеп директору Асылбеков Казыбек Эсенгулович «Аян ынтымагы» фондусуна,»Кадам» интелектуалдык клубунун уюштуруучуларына, катышуучуларга, «Мезгил үнү» ийримине жана анын жетекчиси Тоюнбек кызы Нурайым эжекеге, жана ошондой эле  «Коомчулук менен байланышты чындоо» борборуна терен ыраазычылык билдирди! Биз дагы уюштуруучуларга иштерине албан-албан ийгилик каалоо менен терен ыраазычылык билдиребиз!

Добавить комментарий