Жер шарынын ылдамдыгы

Жер шарынын ылдамдыгы секундасына 30 км, кандай гана чоң ылдамдык ошол эле маалда өз огу менен да айланып турат. Ошентсе да жер бетиндеги суу, атмосфера жана биосфера кармалып турат. Кандай гана илим жана технология!

Comments are closed.